DONATE FOR A SMILE SPONSORED BY INDESEYEN
+31(0)6 46121045 | info@bobbiefoundation.nl
DONATE FOR A SMILE SPONSORED BY INDESEYEN
+31(0)6 46121045 | info@bobbiefoundation.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. DEFINITIES
In deze Algemene voorwaarden worden onderstaande begrippen weergegeven met een hoofdletter en hebben de volgende betekenis:
1.1 Betaling: het geven van geld aan de Ontvanger;
1.2 Dienst(en): diensten die onder meer bestaan uit: Donatieformulier;
1.3 Donatie: het geven van geld (donatiebedrag minus transactiekosten) via diverse betaalmogelijkheden aan de Ontvanger;
1.3.1 Donatiebedrag: het geldbedrag dat aan de Stichting wordt overgeboekt;
1.3.2 Transactiekosten: kosten die door de bank en/ of het online betaalplatform in mindering worden gebracht op het overgeboekte bedrag;
1.4 Donatieformulier: middel om Donatie te doen aan de Ontvangende Partij ten behoeve van Ontvanger;
1.5 Gever of donateur: de particulier of bedrijf die een gift of donatie doet aan de Ontvanger;
1.6 Bobbie Foundation: stichting Bobbie Foundation, kantoor houdende aan de Dorpstraat 31A, 7361 AR. Te Beekbergen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 76602966.
1.7 Ontvanger: de stichting Bobbie foundation;
1.8 Partner: de rechtspersoon die gebruik maakt van de Techniek voor Betaling aan de Ontvanger;
1.9 Retailer(s): winkels waar de waardekaarten zijn in te wisselen.
1.10 Waardekaarten: cadeaukaarten die een zekere waarde vertegenwoordigen en in te wisselen zijn bij diverse retailers.

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Donatie aan de Ontvanger;
2.2 Door middel van het geven van middelen aan Ontvanger, accepteert de Gever uitdrukkelijk deze Voorwaarden;
2.3 De Ontvanger behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

3. RECHTEN EN PLICHTEN ONTVANGER
3.1 Donaties komen volledig ten goede aan de Ontvanger die zorgt dat het geld bij het doel terecht komt.
3.2 De Ontvanger neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de website en Betaling of Donatie;
3.3 De Ontvanger houdt zich aan het privacy statement zoals dit vermeld op www.bobbiefoundation.nl.

4. RECHTEN EN PLICHTEN GEVER
4.1 Om een Overeenkomst te sluiten met Ontvanger moet Gever 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een Overeenkomst verklaart de Gever dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet;
4.2 Gever doet alleen online donaties met middelen waarvan hij houder is en waarover hij de zeggenschap heeft;
4.3 Gever geeft geen valse naam of identiteit op in het Donatieformulier;
4.4 Gever neemt kennis van de disclaimer van Ontvanger die beschreven staat op bobbiefoundation.nl.

5. BETALING
5.1 Ontvanger hanteert diverse mogelijkheden tot Betaling, te weten: eenmalige of periodieke machtiging, Ideal en creditcard. Daarnaast is het mogelijk dat de Gever via zijn/ haar eigen internetbankieren toepassing een bedrag overmaakt of een periodieke Betaling instelt. Het rekeningnummer is IBAN NL53 RABO 0350 6631 22 t.n.v. Stichting Bobbie Foundation in Beekbergen;
5.2 Betaling(en) geschieden via payment provider Mollie. Kosten per Betaling worden vermeld op https://www.mollie.com/nl/pricing.

6. GEBRUIK
6.1 Deze website is eigendom van Bobbie Foundation. Als u deze website gebruikt, betekent dit, dat u volledig akkoord gaat met de voorwaarden die Bobbie Foundation aan het gebruik ervan stelt. Bobbie Foundation mag de voorwaarden veranderen. De geldende voorwaarden worden op deze plek op de website gepubliceerd. Deze website mag alleen worden gebruikt voor wettige doeleinden. U mag door het gebruik van deze website niet de rechten van derden schenden of beperken. Het is ook niet toegestaan om anderen te hinderen in het gebruik van de website.
6.2 Bobbie Foundation is niet aansprakelijk voor schade (met inbegrip van directe, indirecte of gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van deze website of het niet-toegankelijk zijn van de website (contractueel of door nalatigheid).

7. INHOUD
7.1 Deze website en de informatie, namen, beelden, foto’s en logo’s betreffende en verband houdend met Bobbie Foundation, worden verstrekt ‘zoals zij zijn’, zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, hetzij impliciet of expliciet.
7.2 Bobbie Foundation garandeert niet dat de website inhoudelijk foutloos is en dat alle functies naar behoren werken. Ook garandeert Bobbie Foundation niet dat defecten worden gecorrigeerd of dat deze website of de server vrij is van virussen en bugs. Het is mogelijk dat het materiaal niet goed wordt weergegeven.
7.3 Bobbie Foundation heeft het copyright van het materiaal op deze website, tenzij anders wordt aangegeven. Commercieel gebruik of publicatie van (een deel) van deze website is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bobbie Foundation.
7.4 Bobbie Foundation accepteert geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites van anderen.

8. SLOTBEPALINGEN
8.1 Bent u ontevreden over de dienstverlening van de Bobbie Foundation? Wij behandelen uw klachten en suggesties zo spoedig mogelijk. Mail de klacht aan info@bobbiefoundation.nl;
8.2 Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden (inclusief de totstandkoming, uitvoering en nakoming hiervan, alsook op alle geschillen welke hieruit kunnen voortvloeien) is Nederlands Recht van toepassing. Zo moeten ze ook geïnterpreteerd worden. Als u deze voorwaarden niet volledig accepteert, moet u deze website niet gebruiken.