DONATE FOR A SMILE SPONSORED BY INDESEYEN
+31(0)6 46121045 | info@bobbiefoundation.nl
DONATE FOR A SMILE SPONSORED BY INDESEYEN
+31(0)6 46121045 | info@bobbiefoundation.nl

Bobbie Foundation heeft een samenwerking met Stichting Leergeld!

4 maart 2020

Superblij zijn we met het leuke, informatieve en vooral inspirerende gesprek vandaag met Hiske van den Heuvel, bestuursvoorzitter van stichting Leergeld.

Met open armen werden we vanmiddag ontvangen. We kregen een kijkje in de keuken van een stichting die het heel goed heeft begrepen als het gaat om het blij maken van kinderen. Met een doelgroep die overeen komt en doelen die op elkaar aansluiten bespraken we vandaag de mogelijkheden waarop we kunnen verbinden, samenwerken en elkaar kunnen versterken. In stichting leergeld hebben we een partner gevonden die jouw donatie en onze doelen direct bij die kinderen brengen die het zo goed kunnen gebruiken. Na eigenlijk nog lang niet te zijn uitgesproken, gingen we 2 later vol inspiratie en energie weer op weg naar huis. Leuke vervolgafspraken staan al op de planning; samenwerken en elkaar versterken is wat we gaan doen!

Om kinderen weer mee te laten doen met hun leeftijdgenootjes, past Leergeld een bijzondere werkwijze toe: de Leergeld formule. De Leergeld formule vormt een wezenlijk onderdeel van onze manier van werken en bestaat uit de volgende stappen:

Stap 1: Huisbezoek en inventarisatie: Gezinnen die Leergeld om hulp vragen, worden thuis bezocht door goed opgeleide en goed geïnformeerde intermediairs. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt de hulpbehoefte geïnventariseerd en vindt toetsing plaats van de inkomens- en (eventuele) schuldensituatie.

Stap 2: Bemiddeling: Met ouders of verzorgers wordt besproken wat de mogelijkheden zijn op basis van bestaande voorzieningen van anderen, zoals gemeenten of andere instanties/organisaties. Leergeld kan vervolgens ondersteuning bieden bij het aanvragen van vervolgens ondersteuning bieden bij het aanvragen van deze voorzieningen.

Stap 3: Financieel vangnet: Wanneer er geen bestaande voorzieningen zijn waar voor het betreffende kind een beroep op gedaan kan worden, of wanneer deze voorzieningen niet toereikend zijn, kan Leergeld aanvullende hulp bieden in de vorm van giften in natura of vergoeding van kosten aan clubs en scholen. Criterium hierbij is altijd dat de aanvullende hulp bijdraagt aan de doelstelling van Leergeld: het voorkomen van sociale uitsluiting via het bevorderen van “meedoen”.

Stap 4: Follow-up en nazorg: Na afhandeling van de aanvragen die bij Leergeld binnenkomen, blijft het contact met de betreffende gezinnen doorgaans bestaan. Afhankelijk van de situatie varieert dit van een telefoontje tot een nieuw huisbezoek.